Dlaczego warto wybrać Szkolenie Komunikacja kryzysowa?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych?

Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych w związku z realizacją i rozliczeniem danego projektu.

Cele tego szkolenia

  • Zapoznanie uczestników z wybranymi regulacjami normatywnymi dotyczącymi realizacji projektów oraz ewidencji środków europejskich i innych niezwrotnych na poziomie dysponenta części budżetowej, instytucji podpisującej umowę z beneficjentem oraz beneficjenta.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Kierowników projektów;
  • Pracowników rachunkowości;
  • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Rachunkowości środków europejskich i innych niezwrotnych UE przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Rachunkowości środków europejskich i innych niezwrotnych UE. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Rachunkowości środków europejskich i innych niezwrotnych UE, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Rachunkowości środków europejskich i innych niezwrotnych UE poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Rachunkowości środków europejskich i innych niezwrotnych UE.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Rachunkowości środków europejskich i innych niezwrotnych UE w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

 

REGULACJE DOTYCZĄCE DOTACJI I PŁATNOŚCI NA GRUNCIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

moduł 1 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

WYDZIELENIE EWIDENCJI ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH NIEZWROTNYCH

moduł 2 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

JEDNOSTKA JAKO DYSPONENT BUDŻETOWY I BENEFICJENT ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

moduł 3 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

ŚRODKI TRWAŁE W JSFP

moduł 4 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

KSIĘGOWANIA INWESTYCJI W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDEŁ JEJ FINANSOWANIE

moduł 5 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

KSIĘGOWANIE ŚRODKÓW W INSTYTUCJI I U DYSPONENTA CZĘŚCI BUDŻETOWEJ

moduł 6 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

KORYGOWANIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

moduł 7 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

WYBRANE ZAGADNIENIA KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

moduł 8 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

EWIDENCJONOWANIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEPŁYWEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I POZOSTAŁYCH FUNDUSZY NIEZWROTNYCH

moduł 9 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

PRZYCHODY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

moduł 10 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

ZASADY I TERMINY ROZLICZANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

moduł 11 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

NALICZANIE ODSETEK ZA NIETERMINOWY ZWROT LUB WYKORZYSTANIE DOTACJI NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

moduł 12 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

ZAMKNIĘCIE ROKU I SALDA NA KONTACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I INNYCH         NIEZWROTNYCH

moduł 13 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 14 – szkolenie rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?