Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

Szkolenie to ma na celu udoskonalenie umiejętności rozwiązywania i diagnozowania konfliktów oraz usprawnienie funkcjonowania podczas konfliktu. Jeżeli w codziennym życiu, pracy jesteś narażony na ich występowanie, zapraszamy Cię na nasze szkolenie.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności diagnozowania konfliktów;
 • Usprawnisz własne funkcjonowanie w sytuacji konfliktu;
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów;
 • Poznasz pułapki oraz najczęściej popełniane błędy w rozwiązywaniu konfliktów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób, które w codziennych relacjach zawodowych są narażone na występowanie konfliktów i nieporozumień w kontaktach z innymi ludźmi, osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Rozwiązywania konfliktów przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Rozwiązywania konfliktów. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Rozwiązywania konfliktów, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Rozwiązywania konfliktów poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Rozwiązywania konfliktów.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Rozwiązywania konfliktów w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia rozwiązywanie konfliktów

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rozwiązywanie konfliktów

 

DIAGNOZA SYTUACJI W ZESPOLE

moduł 1 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Diagnozowanie sytuacji w zespole;

KONFLIKT – PRZYCZYNY, ŹRÓDŁA, MECHANIZM POWSTAWANIA, ZAPOBIEGANIE

moduł 2 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Pułapki w podejściu do konfliktów;
 • Błędy w rozwiązywaniu konfliktów;

TYP OSOBOWOŚCI A ŹRÓDŁA, PODEJŚCIE I SPOSÓB DZIAŁANIA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 3 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Od czego powinien zależeć sposób działania w sytuacji konfliktowej;

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 4 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Mediacje;
 • Negocjacje;
 • Arbitraż;

KOMUNIKACJA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 5 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Rozwiązania sytuacji konfliktowych w zespole;

podsumowanie i zakończenie szkolenia rozwiązywanie konfliktów

moduł 6 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z rozwiązywania konfliktów

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?