Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Savoir-vivre i elegancja w biznesie?

Motywacja stanowi bardzo ważny element każdego sukcesu. To właśnie motywacja sprawia, że jednym udaje się opanować dobrze jakąś umiejętność, czy osiągnąć sukces, a inni zawracają z dobrze obranej drogi i skazują się na niepowodzenie. Osoba zmotywowana zapamiętuje bardziej efektywnie. Motywacja powoduje przyśpieszenie tempa działania, wywołuje wytrwałość i zwiększa odporność na zmęczenie.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz skuteczne strategie i postawy;
 • Nauczysz się wykorzystywać swoje mocne strony do zwiększenia własnej skuteczności;
 • Poznasz ideę poziomów logicznych;
 • Uświadomisz sobie rolę celów w procesie pracy z motywacją;
 • Nauczysz się wykorzystywać wiedzę o mentalności do zwiększania własnej skuteczności działania;
 • Poznasz metody na wzbudzanie motywacji;
 • Zidentyfikujesz własne nieskuteczne nawyki w zachowaniu;
 • Nauczysz się zarządzania swoimi emocjami i budowania dystansu emocjonalnego;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Wszystkich, którzy chcą zwiększyć świadomość w obszarze własnej motywacji, by w ten sposób sprzyjać osiąganiu zawodowych, ale też prywatnych celów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 
Trener praktyk

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.
Program szkolenia

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).
Arkusz własnego rozwoju

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.
Hot-Line

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.
Raport szkoleniowy

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia savoir-vivre i elegancja w biznesie

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia savoir-vivre i elegancja w biznesie

 

MODELOWANIE SKUTECZNEJ POSTAWY

moduł 1 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Zadanie zespołowe „Stereotyp Polaka” – budowanie własnej skuteczności;
 • Elementy decydujące o sukcesie  w pracy z ludźmi (rola nastawienia, umiejętności, technik i wiedzy);
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;
 • Rodzaje postaw i ich charakterystyka ;
 • Dualizm celów : cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy;

MÓJ POTENCJAŁ

moduł 2 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Diagnoza posiadanych kompetencji – samoocena;
 • Wykorzystywanie silnych stron swojego potencjału i unikanie słabych;
 • Analiza SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia);
 • Sprzężenie zwrotne miedzy 3 obszarami: Świat Emocji, Świat Myśli, Świat Fizyczności;
 • Doskonalenie własnego potencjału w 3 powyższych obszarach;

BUDOWANIE MOTYWACJI NA BAZIE POZIOMÓW LOGICZNYCH

moduł 3 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Misja
 • Tożsamość
 • Wartości
 • Przekonania
 • Umiejętności
 • Zachowania
 • Otoczenie, osiągnięte efekty (WYSOKA MOTYWACJA)
 • Twoje zidentyfikowane trudności / problemy, itd. oraz  wynikające z nich: zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość, misja
 • Twoje cele i wynikające z nich: zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość, misja
 • Identyfikacja przyczyn porażek (na wszystkich poziomach)
 • Budowanie nowych skutecznych strategii działania (JAK BUDOWAĆ MOTYWACJE)

PRACA Z CELAMI – MOTYWACJA W PROCESIE ZMIAN

moduł 4 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Świadomość wagi pracy z celami’
 • Jakie masz cele („dokąd jedziesz?”)’
 • Metodyki definiowania celów’
 • Wizualizowanie celów z wykorzystaniem VAKów (kryteria Vizualne, Audytywne, Kinestetyczne)’

ROZWIJANIE AUTOMOTYWACJI

moduł 5 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Dwa rodzaje motywacji (wewnętrzna i zewnętrzna oraz OD i DO) i ich wpływ na skuteczność działania;
 • Źródła motywacji;
 • „Co buduje Twoją motywację”;
 • „Co zabija Twoją motywację”;
 • Metody pracy z budowaniem motywacji;
 • Metaprogramy i ich rola w budowaniu motywacji;

STRATEGIE OSOBOWOŚCIOWE – JAK DZIAŁASZ W PROCESIE ZMIANY I CO CIĘ MOTYWUJE

moduł 6 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Charakterystyka czterech głównych strategii działania;
 • Nauka identyfikacji typu osobowości;
 • Typ osobowości a preferencje w komunikacji, planowaniu, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole, motywowaniu, podejmowaniu decyzji;
 • Talenty i słabości każdego z typów osobowości;
 • Wartości, potrzeby i motywatory osób o różnych strategiach działania ;
 • Wskazówki rozwojowe dla każdego typu osobowości;
 • Co powoduje konflikty, demotywacje, negatywne emocje i stres oraz jak temu zapobiegać;
 • Jak rozwijać wewnętrzny ukryty potencjał (wzbudzanie drzemiącej siły i wewnętrznej motywacji);

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI, A BUDOWANIE MOTYWACJI

moduł 7 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Rodzaje emocji i ich wpływ na skuteczność budowania motywacji;
 • Umiejętność rozpoznawania własnych emocji;
 • Budowanie świadomości własnych stanów emocjonalnych;
 • Przyczyny powstawania emocji – świat mentalny, filtry, modele myślowe;

STRES – PRZYCZYNA LĘKU PRZED ZMIANĄ I SKUTEK OSŁABIENIA MOTYWACJI

moduł 8 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Czym jest stres;
 • Przyczyny, źródła stresu, a proces zmian;
 • Najczęstsze stresory;
 • Objawy stresu: somatyczne, emocjonalne, poznawcze;
 • Wpływ stresu na motywację;
 • Natychmiastowa reakcja organizmu na stres;
 • Opóźniona reakcja organizmu na stres;
 • Skutki kumulowania negatywnych emocji;

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

moduł 9 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Sztuka zachowania dystansu emocjonalnego;
 • Techniki uspakajania się;
 • Bezpieczne uwalnianie emocji ;
 • Wybrane techniki relaksacyjne;
 • Wpływ nastawienia na stres;
 • Wpływ strategii świadomej i nieświadomej na powstawanie i eskalację stresu;
 • Wartości i ich rola w radzeniu sobie ze stresem;
 • Modele myślowe i ich rola w odczuwaniu stresu;
 • Sposoby odreagowania stresu –  głos, ruch, gest;
 • Zestaw prostych ćwiczeń fizycznych powodujących zluzowanie poszczególnych partii mięśni;
 • Podstawowe ćwiczenia oddechowe;
 • Relaksacja;

PRACA Z MODELAMI MYŚLOWYMI – POBUDZENIE WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI

moduł 10 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Identyfikacja destrukcyjnych modeli myślowych;
 • Kreowanie wspierających modeli myślowych (zwiększających motywację);
 • Wpływ modeli myślowych na nastawienie i postawę;
 • Wpływ strategii świadomej i nieświadomej na odczuwanie motywacji;
 • Funkcjonowanie przekonań (o sobie, o innych, o sytuacjach, czasie);
 • Modelowanie czynników sukcesu ;
 • Zmiana skojarzeń;

PROCES ZMIAN I JEGO WPŁYW NA POZIOM MOTYWACJI

moduł 11 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Proces zmian i możliwe konsekwencje dla motywacji;
 • Zachowania ludzi w procesie zmian;
 • Film „Kto zabrał mój ser”;
 • Reakcja na zmiany;
 • Etapy reakcji na zmianę;
 • Skuteczne działanie w procesie zmiany;
 • Zmiana motywacji wskutek występujących zmian;

SPÓJNOŚĆ WARTOŚCI – FUNDAMENT MOTYWACJI

moduł 12 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Siatka wartości;
 • Rola wartości w działaniach motywacyjnych;
 • Rozwój poprzez pryzmat wartości;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 13 – szkolenie savoir-vivre i elegancja w biznesie
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?