Dlaczego warto wybrać Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki?

Szkolenie omawia problemy rachunkowe i podatkowe w związku z nabyciem oraz wykorzystaniem środków trwałych oraz wartości niematerialności niematerialnych i prawnych. Kwestie szczególnie problematyczne autor szkolenia podpiera Interpretacjami Ministerstwa Finansów oraz wyrokami Wojewódzkich Sadów Administracyjnych.

Cele tego szkolenia

 • Omówienie problemów rachunkowych i podatkowych w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości;
 • Zapoznanie się z zasadami ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych;
 • Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym;
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Księgowi;
 • Główni księgowi;
 • Kontrolerzy finansowi;
 • Analitycy finansowi;
 • Pracownicy biur rachunkowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki

 

DEFINICJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

moduł 1 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 •  Definicja środków trwałych w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym;
 •  Definicja wartości niematerialnych i prawnych w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym;
 •  Przykłady praktyczne

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

moduł 2 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 •  Pojęcie środków trwałych w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);
 •  Układ i zawartość KŚT – czyli jak sprawnie poruszać się w KŚT;
 •  Znaczenie KŚT w praktyce i konsekwencje jej nieznajomości;
 •  Przykłady praktyczne;

OBOWIĄZKOWE EWIDENCJE

moduł 3 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Ewidencja środków trwałych lub wykaz – warunki stosowania;
 • Konsekwencje podatkowe braku ewidencji;

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

moduł 4 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych;
 • Przypadki typowe i przypadki szczególne ustalania wartości początkowej środków trwałych– problemy z praktyki;
 • Środki trwałe finansowane kredytem bankowym;
 • Nabycie środka trwałego poniżej ceny rynkowej – czyli dlaczego płacimy podatek od środka
 • Kupionego za „półdarmo”;
 • Problem z nieprecyzyjnymi dokumentami – jak podzielić jedną cenę na kilka środków trwałych?
 • Nieoczekiwana zmiana wartości początkowej środka trwałego a korekty lat poprzednich;
 • Ulepszenie a remont – czynniki warunkujące prawidłową kwalifikację ponoszonych nakładów;
 • Inwestycje w obcych obiektach – wartość początkowa, amortyzacja, wykup środka trwałego w którym poczyniono inwestycję;
 • Przykłady praktyczne;

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

moduł 5 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Przegląd i analiza metod amortyzacji. Amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, indywidualna ijednorazowa – zalety i wady w praktyce;
 •  Składniki majątku niepodlegające amortyzacji a amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów – różnice i konsekwencje podatkowe;
 •  Środki trwałe wykorzystywane sezonowo – dobór odpowiedniej metody;
 •  Amortyzacja czasowo niewykorzystywanych środków trwałych;
 •  Amortyzacja czasowo niewykorzystywanych środków trwałych;
 •  Weryfikacja stawek amortyzacyjnych na potrzeby bilansowe. Zmiana stawek amortyzacyjnych jako metoda sterowania wynikiem podatkowym;
 •  Odpisy amortyzacyjne poniżej 1% – czyli jak zaoszczędzić zmniejszając koszty?
 •  Składniki majątkowe o niskiej wartości – metoda na jednorazowe „duże koszty”;
 •  Amortyzacja bez kosztów – skutki podatkowe niezapłaconych faktur;
 •  Przykłady praktyczne;

SPRZEDAŻ I LIKWIDACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO

moduł 6 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Skutki fiskalne likwidacji majątku trwałego – kiedy likwidować, aby nie stracić na kosztach?
 •  Sprzedaż środków trwałych a kwalifikacja przychodów;
 •  Strata środka trwałego na skutek kradzieży;
 •  Sprzedaż środka trwałego prowadząca do powstania straty;
 •  Przykłady praktyczne;

SAMOCHÓD OSOBOWY JAKO ŚRODEK TRWAŁY

moduł 7 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Definicja samochodu osobowego;
 •  Szczególne zasady dotyczące amortyzacji samochodu osobowego– czyli amortyzacja bez kosztów;
 •  Koszty eksploatacji samochodów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych;
 •  Skutki zakupu i sprzedaży w zakresie podatku VAT. Nabycie i późniejsza sprzedaż – zasady odliczania i
 • naliczania VAT oraz korygowania odliczonego VAT przy sprzedaży ze stawką zwolnioną – zmiany w 2014 r;
 •  Sposoby optymalizacji kosztów uzyskania przychodów;
 •  Przykłady praktyczne;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

moduł 8 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – kluczowe problemy z praktyki. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?