Dlaczego warto wybrać Szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Strategiczne zarządzanie projektami?

Szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami strategicznego zarządzania projektem obejmujące m.in. role i odpowiedzialność kierownictwa projektu.

Cele tego szkolenia

Uczestnicy w trakcie szkoleń powinni rozwinąć umiejętności i zdobyć wiedzę potrzebną by z powodzeniem pełnić funkcję członków komitetów sterujących i/lub sponsorów.Po szkoleniu będą:
 • Rozumieć reguły i zasady rządzące każdą z faz zarządzania projektem;
 • Zdawać sobie sprawę i rozumieć różne role członków zespołu zarządzania projektem;
 • Rozumieć potrzebę zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie;
 • Rozmawiać wspólnym językiem projektowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pełniących funkcje decyzyjne w projektach (sponsorzy, członkowie Komitetów Sterujących).

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Strategicznego zarządzania projektami przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Strategicznego zarządzania projektami. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Strategicznego zarządzania projektami, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Strategicznego zarządzania projektami poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Strategicznego zarządzania projektami.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Strategicznego zarządzania projektami w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

 

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Podstawowe pojęcia związane z projektem i zarządzaniem projektami;

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Proces zarządzania projektem;
 • Role i odpowiedzialności kierownictwa projektu;

Strategiczne zarządzanie projektami

 •  Strategia organizacji i jej realizacja;
 •  Zarządzanie portfelem projektów;
 •  Miejsce PPM w organizacji;
 •  Kompetencje, podział ról i odpowiedzialności;

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

 •  Zarządzanie zmianą;
 •  Zarządzanie zespołem;
 •  Zarządzanie konfliktami;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?