szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Teamwork?

Prawidłowa współpraca między współpracownikami stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na efektywność całego zespołu. Z uwagi na fakt, iż ludzi różnią się zarówno osobowościowo, jak i pod względem strategii działania, taka współpraca nie zawsze przebiega bezkonfliktowo czy też sprawnie. Szkolenie to ma na celu poprawę jakości Twoich relacji z kolegami i koleżankami w miejscu pracy, wpłynięcie na Twoje nastawienie oraz przekazanie Ci podstawowych informacji na temat komunikacji oraz asertywności.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz przepływ komunikacji i prowadzenia rozmów w zespole;
 • Poznasz swoje potencjały i wynikające z tego konsekwencje dla współpracy w zespole;
 • Udoskonalisz współpracę poprzez ustalenie wspólnych celów, wartości, podział ról w zespole.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Członków zespołów projektowych;
 • Osoby współpracujące ze sobą na co dzień;
 • Pracowników działu lub kilku działów w firmie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Teamwork przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Teamwork. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Teamwork, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Teamwork poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Teamwork.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Teamwork w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia teamwork

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia teamwork

 

CHARAKTERYSTYKA PRACY ZESPOŁOWEJ

moduł 1 – szkolenie teamwork
 • Istota znaczenia pracy zespołowej;
 • Cechy pracy zespołowej;
 • Zalety pracy zespołowej;
 • Etapy budowania zespołów (formowanie, okres burzy, normalizacja, właściwe działanie);
 • Typy zachowań w zespole (zadaniowe, zespołowe, indywidualne);
 • Zespół pracowniczy jako system;

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

moduł 2 – szkolenie teamwork
 • Modele komunikacji i współpracy;
 • Komunikowanie otwarte (na cel) i zamknięte (na ochronę siebie);
 • Zbieranie i wymiana informacji;
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań podstawą dobrej komunikacji;
 • Doskonalenie umiejętnej oceny sytuacji – definiowanie potrzeb i oczekiwań współpracowników;
 • Budowanie standardu współpracy zespołowej;

PRAKTYKA BUDOWANIA SKUTECZNEGO ZESPOŁU

moduł 3 – szkolenie teamwork
 • Zadanie zespołowe „Organizm”;
 • „Siatka wartości” – integracja i budowanie zespołu na głębszym poziomie;
 • Metody budowania i rozwoju skutecznych zespołów, tożsamość zespołu, naczelne wartości;
 • Zespoły w organizacji uczącej się;
 • Budowanie więzi w zespole;
 • Tożsamość członków zespołu;

MOŻLIWE PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ W ZESPOLE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA

moduł 4 – szkolenie teamwork
 • Związane z czynnościami mającymi na celu określenie zadań;
 • Związane z czynnościami motywującymi i mobilizującymi do działania;
 • Związane z czynnościami mającymi na celu wypracowanie ideologii i spójności grupy;
 • Związane z akceptacją współpracowników i lidera zespołu;
 • Związane z przyjęciem celów i zadań postawionych przed zespołem;
 • Związane z wdrażaniem warunków i metod prac;

RÓŻNICE W STRATEGIACH DZIAŁANIA – KLUCZ DO EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU I JEDNOSTKI

moduł 5 – szkolenie teamwork
 • Charakterystyka typów osobowości i nauka szybkiego, praktycznego identyfikowania typu osobowości;
 • Identyfikacja własnego potencjału;
 • Zasoby osobowościowe: wykorzystywanie silnych stron swojej osoby i unikanie słabych;
 • Charakterystyka rozwoju motywacji, twórczości, komunikacji, działania w poszczególnych typach;
 • Specyfika budowania swojego potencjału, poszerzania możliwości;
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy o typach osobowości w pracy zespołowej – „Budowanie układanki”;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie teamwork
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?