Dlaczego warto wybrać Szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny?

Skuteczna windykacja wymaga połączenia wiedzy z zakresu prawa, negocjacji i psychologii. Kojarzy się z trudnymi rozmowami, ze stanowczością, konsekwencją, panowaniem nad własnymi emocjami oraz rozpoznawaniem gier stosowanych przez rozmówców. Żeby dotrzeć do dłużnika, przekonać do rozmowy, a wreszcie przejąć inicjatywę, warto odpowiednio się przygotować. Szkolenie to jest dla tych, którzy w swojej pracy na co dzień podejmują takie wyzwania i potrzebują wsparcia w postaci niezbędnych podstaw teoretycznych oraz gruntownych, praktycznych warsztatów.

Cele tego szkolenia

 • Prawnych aspektów windykacji należności;
 • Poprawy ściągalności należności;
 • Zasad prowadzenia skutecznej rozmowy windykacyjnej, zarówno bezpośredniej jak i telefonicznej;
 • Form zabezpieczenie należności;
 • Technik wywierania wpływu na klienta w procesie windykacyjnym oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Profesjonalnego przygotowania się oraz przeprowadzenia negocjacji windykacyjnych z dłużnikiem;
 • Postępowania egzekucyjnego oraz sankcji wobec dłużników.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracowników działów handlowych, call center, księgowych;
 • Osób odpowiedzialnych za monitorowanie płatności klientów;
 • Wszystkich firm, w których występuje udział windykacji;
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny

Szkolenie  windykacja wierzytelności prowadzone jest w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różnorodne formy aktywności edukacyjnej, takie  jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, case-y przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny

WINDYKACJA JAKO PROCES

moduł 1 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Czym jest windykacja?
 •  Powody niepłacenia (np. hierarchia płatności, przeciąganie, uwarunkowania społeczne, gra);
 •  Typy dłużników (np. biedacy, gracze);
 •  Gdzie tkwi nasz błąd, czyli w jaki sposób pozwalamy na przeciąganie płatności?
  • Brak procedur;
  • Długi czas reakcji;
  • Niekonsekwencja;
 •  Aspekty windykacji:
  • Kiedy rozpocząć negocjacje z dłużnikiem;
  • Kto powinien prowadzić negocjacje windykacyjne;
  • Do kogo w firmie dłużnika się zwrócić w sprawie niepłacenia należności;

ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

moduł 2 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność za długi;
 •  Ocena wiarygodności kontrahentów i ważność umowy;
 •  Wzajemne roszczenia i prawo potrącenia;
 •  Dokumenty ułatwiające dochodzenie należności, tytuły wykonawcze i tytuł zabezpieczenia;
 •  Bezegzekucyjne sposoby pokrycia wierzytelności;
 •  Postępowanie egzekucyjne;
 •  Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;

PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA ROZMÓW WINDYKACYJNYCH

moduł 3 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 •  Budowanie pola wpływu:
  • Inspiracja zamiast manipulacji;
  • Mentalność polskiego dłużnika;
  • Przygotowanie mentalne do windykacji;
  • Technika budowania pomostów;
  • Budowanie pewności siebie;
 •  Radzenie sobie z emocjami;

PROWADZENIE ROZMÓW WINDYKACYJNYCH

moduł 4 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Rozmowa z kontrahentem nie wywiązującym się z umowy;
 •  Typy trudnych kontrahentów i sposoby radzenia sobie z nimi;
 •  Rozmowy z różnymi kontrahenta;
 •  Etapy rozmowy windykacyjnej:
  • Zebranie informacji – sprawdzeni podstawowych faktów i dokumentów (KRS, Krajowy Rejestr Długów, umowy, faktury);
  • Zainteresowanie sytuacją dłużnika;
  • Docieranie do prawdziwych problemów i eliminacja wymówek;
  • Prezentowanie własnych oczekiwań ustaleń, rozwiązań;
  • Angażowanie dłużnika w szukanie rozwiązań;
  • Zagrożenie sankcjami;
  • Odpowiadanie na pytania i radzenie sobie z trudnymi pytaniami;
  • Błędy podczas rozmów windykacyjnych;
 •  Finalizowanie rozmów (potwierdzanie ustaleń, uzyskiwanie zgody)

WYWIERANIE WPŁYWU PODCZAS WINDYKACJI

moduł 5 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 •  Wywieranie wpływu poprzez argumentację:
  • Zasady budowania argumentów;
  • Stosowanie argumentów;
  • Rola pytań w wywieraniu wpływu;
 •  Prawa wpływu w rozmowach windykacyjnych:
  • Wzajemność emocjonalna;
  • Wzajemność zachowań;
  • Zasada konsekwencji;
  • Uzasadnianie raz podjętych decyzji;

NEGOCJACJE PODCZAS WINDYKACJI

moduł 6 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Asertywność i techniki negocjacyjne w windykacji:
  • Negocjowanie warunków i zobowiązań;
  • Umiejętność twardego prezentowania swoich oczekiwań przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i dbałości o relację;

GRY I TŁUMACZENIA DŁUŻNIKÓW

moduł 7 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Granie „głupiego”;
 •  Zapominalski;
 •  Nie można skontaktować się z dłużnikiem;
 •  Wymówka – „Mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę”;
 •  Na czas;
 •  Najpierw inni wierzyciele;
 •  Reklamacja;
 •  Kontratak (np. groźby, krytyka);

RODZAJE SANKCJI i Rekapitulacja

moduł 8 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Odsetki;
 •  Kary umowne;
 •  Zablokowanie towaru;
 •  Zabranie towaru;
 •  Wymówienie umowy;
 •  Zlecenie windykacji;
 •  Doniesienie do prokuratury
 •  KRD;
 • Rekapitulacja

Podsumowanie i zakończenie szkolenia windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny 

moduł 8 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?