Dlaczego warto wybrać Szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro?

Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie wiedzy na temat podprogowych zamówień publicznych tj. zamówień publicznych do 30 tys. Euro. Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące udzielania zamówień tzw. podprogowych.

Cele tego szkolenia

  • Zamawiający i Wykonawcy pozyskają wiedzę dotyczącą zamówień tzw. podprogowych. Dowiedzą się o procedurze ich tworzenia, przebiegu oraz ewidencjonowaniu dokumentacji zamówień podprogowych. Poznają konsekwencje odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do „Zamawiających” i „Wykonawców” w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zamówień publicznych do 30 tys. Euro przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zamówień publicznych do 30 tys. Euro. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zamówień publicznych do 30 tys. Euro, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zamówień publicznych do 30 tys. Euro poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zamówień publicznych do 30 tys. Euro.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zamówień publicznych do 30 tys. Euro w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

 

DEFINICJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W KONTEKŚCIE WYŁĄCZENIA Z ART. 4 PKT. 8 PZP

moduł 1 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

ZAKAZ DZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA CZĘŚCI

moduł 2 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Ustalenie wartości szacunkowej;

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DO KWOTY 30 TYS. EURO – KODEKS CYWILNY – ZASADA SWOBODY UMÓW I JEJ OGRANICZENIA

moduł 3 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

DOKUMENTACJA ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH

moduł 4 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Rejestr zamówień podprogowych;

KONTROLA ZAMÓWIEŃ – PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

moduł 5 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

FORMY UMÓW

moduł 6 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Zasada pisemności;
  • Rodzaje i treści umów;
  • Podstawowe elementy stosowanych umów cywilnoprawnych;

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH – ZASADA OSZCZĘDNEGO I CELOWEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

moduł 7 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?