Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza?

Podczas szkolenia Uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat planowania finansowego, krótko i długoterminowego. Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym, w tym metody wyceny ryzyka i metody badania opłacalności projektów. Szkolenie pozwala na aktualizację wiedzy na temat instrumentów służących zapewnieniu środków na rozwój i inwestycje dla MŚP.

Cele tego szkolenia

 • Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy odnośnie narzędzi i instrumentów finansowych z jakich korzystają przedsiębiorstwa przy zarządzaniu swoimi finansami.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie finansów przedsiębiorstw.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania finansowego przedsiębiorstwem przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania finansowego przedsiębiorstwem. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania finansowego przedsiębiorstwem, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania finansowego przedsiębiorstwem poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania finansowego przedsiębiorstwem.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania finansowego przedsiębiorstwem w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

 

Dzień 1

 

PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

moduł 1 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Cele przygotowywania modeli finansowych;
 •  Etapy opracowywania modeli finansowych;
 •  Planowanie operacyjne – krótkoterminowe;
 •  Planowanie kapitałowe – długoterminowe;
 •  Wdrożenie planowania w przedsiębiorstwie;
 •  Metody kontroli planów;
 •  Porównanie budżetów różnych firm z sektora MŚP;
 •  Case study – tworzenie modelu finansowego firmy;

ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

moduł 2 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Rodzaje ryzyk;
 • Analiza wrażliwości;
 • Analiza scenariuszy;
 • Analiza SWOT;
 • Case study;

Dzień 2

 

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW

moduł 3 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych;
 •  Zmiana wartości pieniądza w czasie;
 •  Wyznaczanie WACC;
 •  Case study;

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI (BEP)

moduł 4 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Co to jest próg rentowności;
 •  Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji jedno – asortymentowej;
 •  Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji wielo – asortymentowej;
 •  Analiza progu rentowności;
 •  Case study;

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 5 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 •  Analiza pionowa i pozioma;
 •  Analiza wskaźnikowa;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem – Planowanie, prognozowanie, analiza

moduł 6 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania finansowego przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?