szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie konfliktem w zespole?

Szkolenie to ma na celu udoskonalenie umiejętności rozwiązywania i diagnozowania konfliktów oraz usprawnienie funkcjonowania podczas konfliktu. Jeżeli w codziennym życiu, pracy jesteś narażony na ich występowanie, zapraszamy Cię na nasze szkolenie.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności diagnozowania konfliktów;
 • Usprawnisz własne funkcjonowanie w sytuacji konfliktu;
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów;
 • Poznasz pułapki oraz najczęściej popełniane błędy w rozwiązywaniu konfliktów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób, które w codziennych relacjach zawodowych są narażone na występowanie konfliktów i nieporozumień w kontaktach z innymi ludźmi, osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania konfliktem w zespole przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania konfliktem w zespole. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania konfliktem w zespole, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania konfliktem w zespole poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania konfliktem w zespole.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania konfliktem w zespole w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie konfliktem w zespole

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie konfliktem w zespole

 

DIAGNOZA SYTUACJI W ZESPOLE

moduł 1 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Diagnozowanie sytuacji w zespole;

KONFLIKT – PRZYCZYNY, ŹRÓDŁA, MECHANIZM POWSTAWANIA, ZAPOBIEGANIE

moduł 2 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Pułapki w podejściu do konfliktów;
 • Błędy w rozwiązywaniu konfliktów;

TYP OSOBOWOŚCI A ŹRÓDŁA, PODEJŚCIE I SPOSÓB DZIAŁANIA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 3 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Od czego powinien zależeć sposób działania w sytuacji konfliktowej;

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 4 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Mediacje;
 • Negocjacje;
 • Arbitraż;

KOMUNIKACJA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 5 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Rozwiązania sytuacji konfliktowych w zespole;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Dyskusja i konsultacje

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?