Dlaczego warto wybrać Szkolenie z zarządzania projektami?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie projektami?

Szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami zarządzania projektem obejmujące m.in. przygotowanie założeń projektu, analizy finansowej, struktury projektu, planu projektu, analiza ryzyka projektu.

Cele tego szkolenia

Uczestnicy w trakcie szkoleń powinni rozwinąć podstawowe umiejętności i kompetencje z dziedziny zarządzania projektami i zdobyć wiedzę potrzebną by z powodzeniem realizować projekty.Po szkoleniu będą:
 • Rozpoznawać kluczowe elementy efektywnego zarządzania projektem;
 • Zdawać sobie sprawę i rozumieć różne role członków zespołu zarządzania projektem;
 • Rozumieć reguły i zasady rządzące każdą z faz zarządzania projektem;
 • Rozumieć potrzebę zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie;
 • Rozmawiać wspólnym językiem projektowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pełniących funkcje kierowników projektów oraz pracujących w projektach.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania projektami przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania projektami. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania projektami, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania projektami poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania projektami.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania projektami w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie projektami

 

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie projektami
 • Podstawowe pojęcia związane z projektem i zarządzaniem projektami;
 • Przegląd najważniejszych metodyk projektowych;

INICJOWANIE PROJEKTU

moduł 2 – szkolenie zarządzanie projektami
 • Dlaczego tworzymy założenia projektu?
 • Informacje potrzebne do prawidłowego zainicjowania projektu;
 • Analiza finansowa jako podstawa uzasadnienia biznesowego;
 • Ludzie i komunikacja w projekcie;

PLANOWANIE PROJEKTU

moduł 3 – szkolenie zarządzanie projektami
 •  Struktura zarządzania projektem;
 •  Budowanie zespołu projektowego;
 •  Proces planowania projektu;

REALIZACJA PROJEKTU

moduł 4 – szkolenie zarządzanie projektami
 •  Rola kierownictwa projektu w trakcie realizacji;
 •  Raportowanie w projekcie;
 •  Sterowanie zmianą;
 •  Jakość w projekcie;
 •  Zarządzanie ryzykiem;
 •  Zarządzanie zagadnieniami;

ZAMYKANIE PROJEKTU

moduł 5 – szkolenie zarządzanie projektami
 •  Przygotowanie projektu do zamknięcia;
 •  Formalne zamknięcie projektu;
 •  Realizowanie korzyści biznesowych;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie projektami 

moduł 6 – szkolenie zarządzanie projektami
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania projektami. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?