Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie zapasami?

Szkolenie jest okazją do dokonania analizy sytuacji we własnej firmie oraz do podjęcia działań doskonalących funkcjonujący system zarządzania zapasami.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat zarządzania zapasami;
 • Zaprezentowanie roli służb logistycznych w planowaniu poziomu zapasów w firmie.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych zaprezentowaną tematyką szkolenia.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania zapasami przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania zapasami. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania zapasami, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania zapasami poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania zapasami.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania zapasami w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zapasami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia zarządzanie zapasami

 

CELE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

moduł 1 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami
 •  Definicje i klasyfikacja zapasów;
 •  Czynniki sprzyjające gromadzeniu zapasów;
 •  Koszty zapasów;
 •  Zapasy o popycie niezależnym i zależnym;
 •  Zapas bezpieczeństwa a poziom obsługi klienta;
 •  Zarządzania zapasami o popycie niezależnym;

EKONOMICZNA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA (EOQ)

moduł 2 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

PUNKT PONOWNEGO ZAMAWIANIA (ROP)

moduł 3 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

METODA STAŁEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

moduł 4 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

METODY KONTROLI

moduł 5 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami
 • Metoda kontroli okresowej;
 • Metoda kontroli ciągłej;

METODA ZAPASU JEDNO OKRESOWEGO

moduł 6 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

EKONOMICZNE WSKAŹNIKI OBROTU ZAPASEM

moduł 7 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami
 • Matryca ABC/XYZ;
 • Klasyfikacja zapasów metodą ABC i XYZ;
 • Wykorzystanie metody abc/xyz jako narzędzia wspomagającego;

Zarządzanie zapasami

moduł 7 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

ZAKUPY ZAOPATRZENIOWE W SYSTEMIE JUST-IN-TIME

moduł 8 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

WPŁYW DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZAPASÓW NA INNE OGNIWA W ŁAŃCUCHU DOSTAW

moduł 8 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE Zarządzanie zapasami – PRZYKŁADY

moduł 9 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?